Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης

Το φθινόπωρο του 2001 το Υπουργείο Εξωτερικών, η Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού, το ΣΑΕ της Περιφέρειας της Ευρώπης και η ΚΕΔΚΕ, με τη συμπαράσταση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πήραν την πρωτοβουλία να ιδρύσουν το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης, ένα θεσμό στον οποίο συμμετέχουν οι Έλληνες της Ευρώπης που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές αρχές και διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.

Ένα θεσμό που φιλοδοξεί με τη λειτουργία του, να αποτελέσει έναν επί πλέον χώρο διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων της Ελληνικής Ομογένειας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη.

Τα μέλη του Δικτύου έχουν το ιδιαίτερο πλεονέκτημα και παράλληλα την ιδιαίτερη ευθύνη, να εκπροσωπούν μεταξύ άλλων και τον Ελληνισμό στα Δημοτικά Συμβούλια των Πόλεών τους.

Μέχρι σήμερα, το δίκτυο έχει αναπτύξει δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση εθνικών θεμάτων, με βάση τις κατευθύνσεις της Ελληνικής Πολιτείας και θεμάτων που αφορούν τη συνεργασία των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις, όπως είναι η προώθηση της διακήρυξης για την Ολυμπιακή Εκεχειρία, η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής κοινής γνώμης για το θέμα των «Μαρμάρων του Παρθενώνα», η διοργάνωση συνάντησης νέων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη και η ανταλλαγή απόψεων για τις λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ιστοσελίδα του Ηνίοχου φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα ακόμα βήμα διαλόγου στο χώρο της Ευρωπαϊκής Τοπικής Αυτοδιοίκησης και να συμβάλλει στην επικοινωνία των μελών της.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί η αμέριστη ηθική και υλική συμπαράσταση της Ελληνικής Πολιτείας και ιδιαίτερα της ΚΕΔΚΕ στο σύνολο των δράσεων του Δικτύου από την εποχή της σύλληψης της ιδέας για τη δημιουργία του μέχρι σήμερα.

 


-