ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Παιδεία

 

2η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 28 & 29 Νοεμβρίου 2003
«Η Ελληνική Παιδεία στις χώρες της Ευρώπης»
Νικόλαος Λινάρδος, Εκπαιδευτικός - Συνεργάτης Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών & Διαπολιτισμικής Συνεργασίας

3η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2005
«Ελληνική Γλώσσα & Απόδημος Ελληνισμός»
Άννα Χατζηπαναγιωτίδου, Καθηγήτρια Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ
«Η Ελληνική Παιδεία στις Χώρες της Ευρώπης»
Ανδριανή Ζαγκούτα, Συνεργάτης του Γραφείου Ειδικής Γραμματείας Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

Επίσκεψη Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας & Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών του Δήμου Φραγκφούρτης, 17 - 20 Σεπτεμβρίου 2008
18 Σεπτεμβρίου 2008, Ημερίδα «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών & Τοπική Αυτοδιοίκηση»

«Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. Η Ελληνική εφαρμογή»
κα Μπερνίκου, Εκπρόσωπος ΥΠΕΠΘ - Ειδική Γραμματεία ΠΟΔΕ

 


-