ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Τουριστική Ανάπτυξη

 

3η Γενική Συνέλευση Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης,
2 & 3 Δεκεμβρίου 2005

«Εναλλακτικός Τουρισμός & Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
Ευάγγελος Κυριακού, Υπεύθυνος Τουρισμού Δήμου Έδεσσας

Διημερίδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Σότσι της Ρωσίας,
«Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση» 25 & 26 Μαΐου 2007

«Αυτοδιοίκηση και Τουριστική Ανάπτυξη»
Κωνσταντίνος Ταρασλιάς, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Ρόδου
«Τουριστική Ανάπτυξη. Ο ρόλος του κράτους και της αυτοδιοίκησης. Η περίπτωση της Σουηδίας»
Νίκος Παπαδόπουλος, Βουλευτής Σουηδίας
«Εναλλακτικός Τουρισμός»
Ευάγγελος Κυριακού, Υπεύθυνος Τουρισμού Δήμου Έδεσσας


-