ΜΕΛΗ

 

Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης απαρτίζεται από μέλη που δραστηριοποιούνται στις παρακάτω χώρες:

Ο κατάλογος των μελών περιλαμβάνει τους Ελληνικής Καταγωγής Αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, σύμφωνα με την καταγραφή της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών τον Νοέμβριο του 2014

 

 


-