Επισκέπτες

Έχουμε 16 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Δικαιούχοι - Έταιροι του έργου

print PDF
anatoliki Ανατολική Α.Ε.
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Συντονιστής Δικαιούχος
www.anatoliki.gr

Συμπράττοντες δικαιούχοι

ΕΛΓΟ «Δήμητρα» Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - «Δήμητρα»
Ινστιτούτο Έγγειων Βελτιώσεων
www.lri.gr
intergeo Intergeo
Τεχνολογίες Περιβάλλοντος
www.intergeo.gr
yetos YEΤΟΣ
Mελέτες - Έρευνες - Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου
www.yetos.gr
Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Διεύθυνση Υδάτων
dydaton.damt.gov.gr
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
www.rdfcm.gr