Επισκέπτες

Έχουμε 12 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Χρηματοδότηση

print PDF
Προϋπολογισμός έργου 1.572.745 €

Συγχρηματοδότες

Ευρωπαϊκή Ένωση 771.873 €
Δικαιούχοι 620.873 €
Δήμος Θέρμης 100.000 €
Δήμος Ανθεμούντα 50.000 €
Δήμος Βασιλικών 30.000 €