Επισκέπτες

Έχουμε 4 επισκέπτες σε σύνδεση

Συνολικός αριθμός επισκεπτών

Μετεωρολογικά στοιχεία

print PDF

Στα πλαίσια του έργου, η Ανατολική Α.Ε. παρακολουθεί συνολικά πέντε (5) μετεωρολογικούς σταθμούς (Μ.Σ.).

Οι σταθμοί αυτοί είναι:

 

  • Μ.Σ. Αεροδρομίου
  • Μ.Σ. Γαλάτιστας
  • Μ.Σ. Λουτρών Θέρμης
  • Μ.Σ. Σουρωτής
  • Μ.Σ. Τριαδίου

 

Από τους σταθμούς αυτούς, ο Μ.Σ. Αεροδρομίου είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.). Κατά συνέπεια τα στοιχεία του λαμβάνονται μετά από αίτηση της Ανατολικής Α.Ε. προς την Ε.Μ.Υ.

Ο Μ.Σ. Γαλάτιστας είναι ιδιοκτησία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η Ανατολική Α.Ε. έχει λάβει προφορική έγκριση από την Πολυτεχνική Σχολή για τη διαχείριση του σταθμού.

Ο Μ.Σ. Λουτρών Θέρμης είναι ιδιοκτησία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και βρίσκεται στο Ιστιτούτο Δασικών Ερευνών (Ι.Δ.Ε.). Η λήψη των στοιχείων γίνεται μετά από έγγραφο αίτημα της Ανατολικής Α.Ε. στο Ι.Δ.Ε. Ο σταθμός αυτός διαθέτει τη μεγαλύτερη χρονοσειρά δεδομένων από το σύνολο των σταθμών που παρακολουθούνται.

Ο Μ.Σ. Σουρωτής είναι συνιδιοκτησία της ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε. και της Ανατολικής Α.Ε. Αντικαταστάθηκε πρόσφατα με σύγχρονο εξοπλισμό. Η λήψη των στοιχείων γίνεται επί τόπου κάθε 30 ημέρες.

Τέλος, ο Μ.Σ. Τριαδίου είναι ιδιοκτησία της Ανατολικής Α.Ε. Αντικαταστάθηκε πρόσφατα με σύγχρονο εξοπλισμό. Η λήψη των στοιχείων γίνεται επί τόπου κάθε 30 ημέρες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία για τους μετεωρολογικούς σταθμούς ή για απόκτηση των στοιχείων που έχουν ληφθεί από τους παρακάνω σταθμούς, επικοινωνήστε με την Ανατολική Α.Ε. στο τηλέφωνο: +30 2310 463930.